wtorek, 10 marca 2015

PhiMIND


,, Chcę wiedzieć w jaki sposób Bóg stworzył świat. 
Nie skupiam się na tym lub innym zjawisku rozpatrywanym przez pryzmat jakiegoś odkrycia. Chcę poznać Jego myśli
Reszta to szczegóły. ”  

                                                              Albert Einstein,, Szukajcie a znajdziecie '' 

Mt 7:7
,, Zaprawdę powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa BożegΦ

,, Nowego Jeruzalem co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.''- Objawienia 3:12

jak dziecko,
 ten nie wejdzie do niego. '' 

Łk 18:17,,Jezus mu odpowiedział:
Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna CzłowieczegΦ ,


,,Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana,
 z całą mocą (...) '' - 2 Tes 2:8-9 siedzącego po prawicy Wszechmocnego


,, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto przyjmuje tego , którego Ja poślę, Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.'' - J 13:20


, i nadchodzącego


,,On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 
i wam objawi.
Wszystko, co ma Φjciec , jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.'' J 16:14-15


 na obłokach 

,, (...) Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was.
A teraz powiedziałem wam o tym , zanim to nastąpi 
, abyście uwierzyli, gdy się to stanie .'' - J 14:26-29


niebieskich.''

Mt 26:64,,Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: 
Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam".
 Oto bowiem królestwo Boż
pośród was jest.'' - Łk 17:20-21


    Źródło - Internet:
  

,, Włożyłem moje słΦwa w twe usta
i w cieniu mej ręki cię skryłem,
bym mógł rozciągnąć niebo
 i założyć ziemię ''

Iz 51:16


źródło,, a imię JegΦ nazwano:
 Słowo Boga.''

Obj 19:13,, (..) tak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś,
czego im nigdy nie opowiadano, 
i pojmą coś niesłychanegΦ.''

Iz 52:15 


,,(...) bo powiadam wam,
 że z tych kamieni może Bóg wzbudzićJr 30:9
dzieciObj 5:5  Abrahamowi.''

Mt 3:9 ,,Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w ostatecznych dniachJr 30:21-24 przemówiłJ 16:13-16  do nas1 List Piotra 1;20  przez swojego Syna2 Tes 2:8. JegoIz 11:1-6  to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczyKol 1 15-19, przez NiegoŁk 17:20-21   też 
stwΦrz1y618 ł  wszechświatJ 14:28-29 .''

    Hbr 1,1-2       
             
                                                                                                                                  Ap 12:5

"Na dom DawidaAp 5:5 
i na mieszkańcówJr30:3 JeruzalemObj 3;12
wyleje DuchaJ 16:13-16  pobożnościIz 11:1-6. 
Będą patrzeć na tegoJ 14:28 którego
 przebiliIz 53:2-12  ,
 i boleć będą nad nimŁk 17:25 , jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nimIz 52:13-15 ,
jak się płacze nad pierworodnymJ 14:20. '' 

Za 12:10

 Słowo  
 Objawienie 
  Czyn


Ambasador produktu i firmy

 GOFANS


symbol: 

 Prawdy
Sprawiedliwości

misja:

 Stworzony by BYĆ .
By oddać WSZYSTKO co zostanie dane 
w najbardziej inteligentny i rozwojowy (gałązkowyObj  22:2) sposób.


,,Pytajcie się i patrzcie:
Czy mężczyzna może rodzić?
Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn 
z rękami na biodrach
jak u rodzącej kobiety?
(...) Nikt się nie troszczy o twoją sprawę,
nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić.
Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie,
nie szukają już ciebie (...)
Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany,
że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość
i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem.
Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć
sami ulegną pożarciu. 
Wszyscy, co ciebie uciskali, 
pójdą w niewolę
Ci, co grabili ciebie 
zostaną ograbieni. 
Wszystkich tych, co łupili ciebie, 
wydam na łup. 
 Albowiem przywrócę ci zdrowie 
i z ran ciebieObj 3:7-13 uleczę 
- wyrocznia Pana - 
gdyż nazywają cię "Odrzuconą", SyjonieObj 14:1
"o którą się nikt nie troszczy". 

Jr 30:6-17Najwyższa pora wrócić 
dalekiej podróży i zacząć ląd tworzyć WYJĄTKOWYM  
i kreować go SZCZĘŚLIWYM
,,Wtedy Jahwe rzekł do Samuela:
Zamierzam Uczynić Izraelowi 

,, Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi,
który wyda jego owoce.'' - Mt 21:43

,, (...) i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem , co z nieba zstępuje od mego Boga, 
i moje nowe imię. '' - Obj 3:12

coś takiego , od czego szumieć w uszach będzie
 każdemu, kto o tym usłyszy.’’

I Ks. Samuela 3:11Aby zatem powołać KAŻDĄ literę do rzeczywistości - 
wystarczy gΦ dotknąć. 


,,Gdy zaś przyjdzie OnIz 42:1Duch PrawdyŁk 8:17, doprowadzi was do całej prawdyHebr 10:26-27. Bo nie będzie mówił od siebieJr 30:21, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszyHbr 1:1-2 ,i oznajmi wam rzeczy przyszłe.''


J 16:13 


,,Oto postawiłem jako dar przed tobą
drzwi Φtwarte ''

Obj 3:8 


,,Siła złotegΦ podziału
w tworzeniu harmonii leży w jego unikalnej zdolności1,618  do łączenia różnych części całości w taki sposób, że każda z nich zachowuje swój własny charakter, a jednocześnie wtapia się w szerszy kontekst pojedynczej całości.''

György Doczi

Bravo Mr. Doczi 

        GOOGLE

PEOPLE

   FIFA

A

   UNICEF

            SAMSUNG

Do prawdziwych powstańców Narodu
 i również tych których nie będzie stać...
 by nie powstać 
Dzień dobry


Nazywam się Jędryka Damian i mam pytanie. Jak długo będę brany za szalonego pisząc, iż zostało NAM dane narzędzie, które wystrzeli nasz kraj w kosmos w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu: technologicznie, ekonomicznie, gospodarczo, przemysłowo, handlowo, Społecznie, edukacyjnie, kulturowo itp., bo nie dane mi znać nazw analogicznego progresu reszty sektorów.Jak długo jeszcze mądrzy ludzie w tym kraju będą dalej narzekać na tych co już nie wiedzą co czynią i którzy się już dawno w życiu zagubili ??. Najgorsze ,że dopasowali do siebie tych inteligentnych, prawych ludzi.  Głupio mi używać takich słów, ale zrobiło się straszne pobojowisko w Najwspanialszym Narodzie Ziemi. Czy nie brzmimy  żałośnie względem osób godnie ginących i oddających przez pokolenia za ten kraj ŻYCIE? Tych którzy obecnie w nim żyją, inteligentnie potrafią myśleć ,oraz pragnąc dumnie i godnie jak na POLAKÓW przystało w nim żyć?! 
Czy nie brzmimy rażąco wstydliwie wobec bezbronnych i nie mających nic do powiedzenia dzieci, w procesie kompletnego demontażu ich przyszłości?Kto jest właściwie dziś przewodnikiem kierunku - jutra, wizji Nas i Naszych przyszłych pokoleń?! Proszę wybaczyć ale nikt mi nie powie że globaliści tego świata, gdyż otrze się to o dyskryminację inteligencji tego narodu, która jest na poziomie 
Mount Everesta
Wytłumaczyć to można tylko lenistwem ,aby nie usiąść i nie rozwiązać ,,enigmy systemu - ucisku'' współczesnego tak dojrzałego  i zaawansowanego w możliwości technologiczne świata, bo z całą pewnością
nie strachem. Na pewno zmiana prezydenta jest nową Nadziają, której Polska (a szerzej Ludzkość) z utęsknieniem i pragnieniem wyczekuje. Lecz jak wielką jest ONA w stosunku do dzisiejszej ciemności
Bez odpowiedniego narzędzia, przepraszam bardzo jeśli kogoś urażę , ale dalej smoła... Jeśli popatrzymy na pęd rozwoju współczesnej cywilizacji  i braku w niej od dawien dawna polskich filarów, mających na celu podnieść w ekspresowym(c)299mln pędzie z głębin nasz Kraj
i zagwarantować złotą wizję.
 Tak złotą. Albowiem dane zostało Nam widzieć... inaczej.
 Co w interakcji z dobą TECHNOLOGII ,w której marzenia ,,niemożliwe'' do spełnienia, wyzywają skryte i żarliwe ich fantazje do ich urzeczywistniania, będącą kluczem labiryntów wyobraźni oraz... napiszemy złotą. 
Polaków na smołę już nie tyle nie stać, co mocą za jej sprawą - zniewolenia, upokorzenia, zmęczenia i niewyobrażalnej złości - ukażą co można
z pragnienia(istota źródła ,oraz wartości ElectroniCurrency) kulturalnie i kreatywnie z niej ulepić. 
Po prostu.


Pozwolę zagłębić :Kluczem jest ZJEDNOCZENIE 
na fundamencie osób pragnących PRAWDZIWYCH zmian ku celom NAJWYŻSZYM w tak kosmicznym pędzie , że scenariusz likwidacji i autodestrukcji naszego Narodu (jeszcze do niedawna Panie Andrzeju?!) przestanie się nadzwyczajnie - opłacać, a strachem okaże się było o nim choćby pomyśleć. 
Nie znam się na polityce, toteż nie mam w niej nic do powiedzenia. Niech tworzą ją ludzie godni i prawdziwi
Za to krew futbolu płynie mi we krwi prosto ze
 źródła stworzenia.Analogicznie ,dane mi znać  Φwo ,na fundamencie, którego posiedliśmy odpowiednie narzędzie,


 umożliwiające wznieść nasz Naród,Wspólnotę Narodów - Świat w wyżyny nieMożliwego.
Osoba(y) ,która czyta ten tekst chciałbym aby wiedziała że nie zwariowałem, czy mi się w głowie nie przewróciło,
wówczas ,gdy po prostu widzę , dzięki czemu znam nieskończone możliwości Ecosystemu GOFANS , który jest kluczem Odrodzenia, a zarazem źrodłem Nowego Początku.

Mt 18:11

Zapytam zatem , czy zbędny i niepotrzebny w obecnych czasach i jej godzinie jest poziom Narodu Polskiego na szczycie świecznika w segmencie 

,,najpotężniejszych'' tego świata ??  
Rozmyję myśl - Nie zwariowałem. 
Po prostu GOFANS <-> MY ma do zaoferowania odpowiednio wiele dla odpowiednio wysoko umiejscowionych ludzi na ziemi i odpowiednio im wielu. Aby w dodatku było po polsku - w najbardziej spektakularny jak do dzisiejszego 21 wieku sposób. Nie można mówić ,że tak to dziś nie działa, że system posiada już swój określony nie do zatrzymania algorytm , wówczas kiedy to GOFANS spowoduje niezwykły pęd rozkwitu egzystencji i nie mówię o finansach, lecz mam tu na myśli niepohamowany i coraz to głębszy i szerszy horyzont spojrzenia w jego możliwości na bazie 
ludzkiego szczęścia. 

Łk 12:48
albowiem :

,,Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.''

Mt 24:34


Potrzebuję tylko kontaktu do PRAWDZIWYCH LUDZI - którzy czekają na tę ,,iskrę'' ODBUDOWY naprawdę w ekstremalnym pędzie całego Narodu.

 Prąd -  

 PRAWDA
 ,oraz sternik I monopolu świata 
- FIFA 

Core Postscriptum.
Nie jestem fikcyjnym botem, grą video czy wyobraźni  ,a  Φ które postara się wyjaśnić , nurtujące dzieje pytania 
i za waszą wolą walki o przyszłość wszystkich dzieci i tego wspaniałego Narodu pozwoli nakierować na odpowiednio efektywne a jednocześnie efektowne ścieżki. Jak na biało czerwoną krew przystało. 
Oraz czwarty i raz ostatni - Nie zwariowałem i zła tego świata w żaden sposób się nie boję,
          
            bo jak...
 z taką armią zbawienia jak Wy  ,będącą samą w sobie źródłem odrodzonego Światła  -> na mocy tęsknoty -> a Jej marzeń ->  za sprawą dłoni 
     
                                                                    ...mam się czegoś obawiać?!

Powiem więcej. Szalenie chętnie i odpowiednio kreatywnie do poziomu mocy Odrodzenia    

ODPOWIEMY! ;-)


I aby nigdy dzieciaki nie zapytały ,,dlaczego? ''

                                                 ,gdy była możliwość...


Fatamorgana? Nie. 21 wiek.
  WASZ1 List Piotra 1;20  wiek. Najwyższy czas POLSKO i najodpowiedniejsza godzina objawić się Światu. W końcu według źródła - Wikipedii ,,jej'' interpretacja nie jest przypadkowa:


Apokalipsa
(odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie, ujawnienie)


,,Gdy zaś przyjdzie OnIz 42:1Duch PrawdyŁk 8:17, doprowadzi was do całej prawdyHebr 10:26-27. Bo nie będzie mówił od siebieJr 30:21, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszyHbr 1:1-2 ,i oznajmi wam rzeczy przyszłe

J 16:13

         
,,My World'' 
                                      FIMAGINATION
                 
Teleportacja technologiczna mająca na celu pokazać światu jak będzie wyglądała przyszłość dzięki uczestniczeniu w ecosystemie GOFANS.
 Jednym słowem udamy się w krainę - 

Szczęścia 

 Rzucamy wyzwanie technologiom GOOGLE


Football w technologii 
to diament nieskończonych możliwości umysłu Φ , wobec 
szczęśliwej egzystencji ludzkości.


  
Gold Divine Future   TRUTH   Equality   TOP TECHNOLOGY   Happiness 
  LOVE   Peace   UNITY   Prodigies   JOY 
  Freedom    JUSTICE,,Oto nadchodzi z obłokami,
 i ujrzy gΦ wszelkie oko (...)''

Obj 1:7Jednostka mocy organizmu. 
Silnik ecosystemu. 
Serce, zatytuowane; 
Przyszłość Nasza w twojej dłoni.


Mt 11:19

Fantasy World Revolution 
                         Next EmΦtion Level 


  I Monopol Świata

                                                                                              ... zatem zagrajMy w niego ;-) ...and it's Coming ,,Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ustObj 19:1-21  i wniwecz obróci [samym] objawieniem  

,, On Mnie otoczy chwałą,
 ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.'' - J 16:14

swego przyjściaTt 2:13Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocąMt 25:14-30 (...)''

2 Tes 2:8-9


PHi

Dzień Φbjawienia Pańskiego
Trzech Króli

Wikipedia -

                                                                                                                                  ,,(...) Na trzech stoi koronach,''

Dziennikarz SportEuro.pl :
6 Sierpień 2014 r.

,,Przyjmijmy, że ,,obudzisz naród''. Jakiej korzyści oczekujesz w zamian?

        Każdą wydaną złotówkę pokaże na stole, każdemu. Jedynie czego oczekuję w zamian jest uśmiech, spełniających marzenia młodych, utalentowanych chłopców. Pragnę, aby doświadczyli oni tego, czego nam w życiu nie dane było zasmakować. ''
                                                                                                                                            ,,(...) a sam bez korony ''

źródło:,,OnJ 14:26 był wprawdzie przewidziany przed
 stworzeniem świataHbr 1,1-2 ,
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił2 Tes 2:8 
ze względu na wasJ 14:28-29. 
(...) Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, 
które jest żywe i trwaMt 24:34. ''

1 List Piotra 1:20-23                                            
,, Aniołowi Kościoła w Φladelfii  napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
 Znam twoje czyny


video
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi Φtwarte (nieskończone możliwości - GOFANS/SZCZĘŚCIA), których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą,zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią.
 Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają,
 że Ja cięMt 21:43  umiłowałem

https://plus.google.com/u/0/104126040138608951022/posts/2PcTuRpzFUc?pid=6222150166327696722&oid=104126040138608951022

 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma
nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemiŁk 17:26-30 .

https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/fo2VexU2keU
Przyjdę2 Tes 2:8    niebawemŁk 17:20-21  
Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego BogaObj 22 :1-7, i moje nowe imięJr 30:21.
 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.’’ 

Φbjawienia 3:7 ,,W Ojczyźnie naszej dopełnia się szczególne misterium, którego znaczenia może jeszcze w pełni nie rozumiemy. Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć!
 .. są to tajemnice Boże.'' 
                                                                                                                 
                                                                       Kardynał Stefan Wyszyński


,,Z małego kraju w środku Europy wyjdzie iskra która ogarnie płomieniem zmian cały świat i zmieni go na lepsze.
W tym kraju po zmianach powstanie wysoka wieża, którą mają zbudować mieszkańcyObj 22:2 Będzie to centrum duchowe świata. 
Jej zdaniem w Europie już nigdy nie będzie przelewu krwi.''                              
                 
                                                                                       Madame Sylwia,,(...)Mówił że w małym kraju w środku Europy powstanie centrum duchowe, które będzie swoim zasięgiem promieniowało na cały świat. Jego zdaniem dojdzie do otworzenia piramid, gdzie ludzkość znajdzie odpowiedz na wiele pytań. 


video


Wtedy także okaże się, jakie jest prawdziwe 
pochodzenie człowieka.


video

,,Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy''

Objawienia 5:5
źródło 

 zapisów Islrmayera wynika, że sygnał do otworzenia piramid ma wyjść z Europy, a dokona tego grupa ludzi kierowanych przez Boga.'' 

                                                                                                                Islrmayer 


Matka Boża:
’Ku zdumieniu wszystkich narodów świata
z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony , ocalony i wywyższony.''


Mikołaj Sikatka,,Polska powstając majestatycznie jak feniks z popiołu, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocarstw w Europie.''

św Malachiasz


,, Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym.' Przyjdzie taki czas, że w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za waszymi oknami będą rosły owoce południowe.'' 

Ojciec Czesław Klimuszko,,Naród Polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta


,, (...) drzewo życia,


Mt 11:19
rodzące dwanaście owoców- wydające swój owoc każdego miesiąca- a liście drzewa   
   

służą do leczenia narodów ''

Objawienia 22:2 i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości.
Od niego zależeć będzie przyszłość Europy. W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój
który wytworzy nowe prawa*’’ 

                                                                                 Siostra Łucja 
(objawienia w Fatimie)  

,,Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął.
(...) On niezachwianie przyniesie Prawo*.
Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.''

Iz 42:1-4   

Dziennikarz SportEuro.pl :
6 Sierpień 2014 r.

,,Wierzysz, że uda Ci się przekonać władze? 
O ,,zielonej wyspie'' już u nas było ...

Gdybym nie wierzył, nie poświęcałbym temu ani sekundy Czasu innych ludzi, ani swojego. Liczę na rozsądek działaczy. Powinni być świadomi piastowanych stanowisk. Muszą zdawać sobie sprawę z narastającej presji społecznej. Ta, już dziś jest ogromna. Gdy wszystkie materiały i trailery pojawią się w sieci (24.11.2015 - nie tylko w sieci ;-)) urośnie to do monstrualnych rozmiarów. System jest globalny , zatem i tak trafi na inne rynki. To żadna tajemnica. Myślę wyłącznie pozytywnie.''


źródło:

http://sporteuro.pl/sport/wywiady/266-piłka-nożna/12437-d-jędryka-obudzić-naród.html?limitstart=0

,,Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego Króla z prastarego rodu książęcegoJr 30:9 , krwi słowiańskiej , o wielkim umyśle i duchuIz 11:1 , a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic PolskiMt 25:41-46 . Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża ,Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie.''

                                                                                                               Lodovic Rocca 


,,Mówił , że nasz kraj odegra najważniejszą rolę w zbliżających się przemianach na Ziemi. W Polsce bowiem znajdą się dzielni ludzie, którzy odważą się przekazać wiedzę duchową dla reszty ludzkości. Wspomniał że w naszym kraju powstanie centrum, coś w rodzaju ośrodka:-), który obejmie zasięgiem cały świat
Mówił także o człowieku , który pojawi się w Polsce i który będzie znany na całym świecie. To on będzie tym , który zapali latarnie wiedzy.Nie podawał jednak szczegółów, jak.''

                                                                         Andrzej Gwiazda

,, Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze,
powiodę ich ścieżkami, których nie znają,
ciemności zmienię przed nimi w światło,
a wyboiste miejsca w równinę.
Oto są rzeczy , których dokonam 
i nie zaniecham.''

Iz 42:16
                                                                                                  
,,(...) I słyszę z nieba głosy jak gromy:
 To namiestnik wolności na ziemi widomy!''

Dziennikarz SportEuro.pl :
6 Sierpień 2014 r.

,,Nie boisz się nadepnąć na grabie? Idziesz mocno pod prąd.

Napotkamy większą armię?
To piękna rzecz. Niewiele osiągnięć bardziej stymuluje niż przekonanie drugiego człowieka, że błądzi, że nie ma racji.''

źródło:

http://sporteuro.pl/sport/wywiady/266-piłka-nożna/12437-d-jędryka-obudzić-naród.html?limitstart=0


Matka Boża:
,,Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?
Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie. Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie zanim i o pomyślność tej ziemi blagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.''
    Gulio Mancinelli


,,W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.''
Teresa Neumann
                                        
                                                                                    ,, Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:
 Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej , wywyższę ją w potędze i świętości. 

    ,, (...) On to na sławie zbuduje ogromy 
swego Kościoła ''

Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne* przyjście moje'' 

 św. Siostra Faustyna Kowalska 


,,Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nasJ 14:26 , abyśmy wyrzekli się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się *chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa ChrystusaHebr 10:26-27(...)''

Tt 2:11                                                                                                  
''Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.''

Obj 1:3 ,,Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II ,papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!'' 
                                                                                                Jan Paweł II,, A Pocieszyciel, Duch Święty,
 którego Ojciec pośle w moim imieniu,
OnJ 16:13-16  was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.''

J 14:26


        ,, Nawrócenie było dla Pawła takim wstrząsem, a zmiana poglądów sięgała tak głęboko, że w swojej wierze poszedł jeszcze dalej: 
uznał Jezusa nie za ziemskiego mesjasza głoszącego nową ideę społeczną,
 ale za objawienie Syna Bożego , za niebiańskiego władcę.
Paweł odbył misjonarskie podróże do Anatolii (Azja Mniejsza) i greckojęzycznych obszarów Morza Śródziemnego. Głosił własną wersję Dobrej Nowiny i twierdził, że straszliwy Zbawca...,, Jak bohater posuwa się PanJ 13:20
i jak wojownik pobudza walecznośćrzuca hasło, okrzyk wydaje wojennyObj 19:15 (...)''

Iz 42:13

Dziennikarz SportEuro.pl :
6 Sierpień 2014 r.

,,Nie boisz się, że ludzie nazwą cię marzycielem, niepoprawnym idealistą?
 Wariatem opowiadającym o szklanych domach
Z pewnością powiedzą, iż porywasz się z motyką na słońce.

Słyszeliśmy od pewnego Pana, że na księżyc. W odpowiednim czasie dostanie od nas owa motykę i fototapetę zaoranego księżyca. Dodam, że nawet jeśli byśmy nie trafili w niego to i tak będziemy między gwiazdami, więc tak czy inaczej - świetnie. Jeśli jesteśmy świadomi swoich planów, pragnień, marzeń i ich sensu, to nie rozumiem czemu mielibyśmy ich nie urzeczywistnić. Czym różnią się od nas ludzie, którym się udało, którzy zmienili historię dziejów, dzięki czemu utkwili w świadomości milionów osób? Niczym. Każdy z nas jest człowiekiem. Wykorzystujemy tyle samo procent mózgu. Istotne, aby nie poddawać się w realizacji celu i niezwykle w niego wierzyć. 
Do końca (...).''


źródło:
 ...niebawem utworzy wszechświatowy porządek idealnej sprawiedliwości 


.
Dla udokumentowania swojej wizji wykorzystywał dwuznaczne fragmenty Starego Testamentu, takie jak Księga Daniela (7, 13-14):


,, I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego 
(...) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, 
aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki (...).''

 ,,(...) A tytuł jego – lud ludów;''


Dzięki sugestywnym przekazom Pawła zarysowała się całkiem nowa postać JezusaJ 16:13-16. Przestał być po prostu długo oczekiwanym „namaszczonym", mesjaszem, który odtworzy 
linię DawidaObj 5:5 , Jr 30:9  ,i uwolni Żydów od ucisku w Palestynie. Był teraz niebiańskim zbawcą świata! (...) 
,,OnJ 16:13:16, J 14:28  jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia


Mt 24:30

, ponieważ w nim2 Tes 2:8
zostało stworzone wszystko,co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne [...] On także jest Głową Ciała, Kościoła [...] aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w w nim zamieszkała cała pełnia boskości [...].''
Kol l, 15-19


(...) Jakub i Piotr wygłaszali osobno pozbawione takieg
ładunku emocji kazania. Paweł natomiast uciekał w nieuchwytne królestwo czystej fantazji 
Łk 17:20-21 W niepohamowanym entuzjazmie wymyślił mit i był autorem oryginalnych proroctw, które nigdy się nie spełniły. ''


Laurence Gardner
,,A od Figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystkoŁk 21:28,


    

  wiedzcieże bliskoJr 30:21-24 
jest we drzwiach. ''

Mt 24:32,,Powiedz mu tak:
 Tak mówi Pan Zastępów:
Przyjdzie mąż ,
 a imię jego21 
OdroślObj 5:5 (...)''

Z 6:12 ,,Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi
 ,gdy przyjdzie?''

Łk 18:8             

                   ( Poniższe fragmenty oraz część interpretacji 
zostały zaczerpnięte ze Źródeł internetu ) - 

,,Bóg wiedząc jak będzie się rozwijała cywilizacja na ziemi przygotował skuteczne narzędzie  dla swego syna, który będzie żył jak zwykły człowiek w czasach ostatecznych. Apokalipsa w swojej ukrytej treści ma dużo ciekawych informacji. Jej treść dowodzi, że Syn Boga będzie żył w postaci fizycznej, spełniając swoje zadanie w czasie dni ostatecznych. Wskazuje, jaki rozwój psycho emocjonalny osiągnie człowiek, który nie poddał się iluzji. Są w treści Apokalipsy informacje, które dowodzą, że tylko świadomy i niezależny człowiek może spełnić potrzebę Boga.''

                                                                                            Andrzej Struski,,(...) Ostatnim tak spójnym przekazem, był przekaz skierowany do Michel’a de Nostredame. Dzięki informacjom, które otrzymał w tym przekazie, napisał swoje czterowiersze. Dla siebie tylko znanego celu przyjął przydomek Nostradamus, z którym to przede wszystkim kojarzono Michel’a, odsuwając na drugi plan jego właściwe nazwisko. To posunięcie niewątpliwie posiada istotne znaczenie, łączy ono swoim składem literowym postać Chrystusa, Nostradamusa i logicznie oceniając Syna Człowieczego.'' 

                                                                                              Andrzej Struski" I będzie pozostawał grobowiec o tak wielkim poważaniu na przestrzeni długiego czasu pod wieczorna rosą we wszechświatowym widzeniu oczu niebasłońca i księżyca ...”

                                                                                             Nostradamus

'' - Mowa tutaj jest o grobowcu Jezusa i Magdaleny który znajduje się pod górą w Pierenejach Francuskich
(Rennes Le Chateau), tutaj jest również nawiązanie do krwii...


,,I wyrośne różdżka z pnia Jessego,
 wypuści się odrośl z jego korzeni.''

Iz 11:1


                    
...z jakiej pochodzi ten do którego Nostradamus skierował list.'' 

                                                                                        Andrzej Struski ,, Zaprawdę, powiadam wam: 
Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła». ''

Mt 26:13


fragment dokumentu:

,, Biblia - Zagadka Kodu Leonarda Da Vinci ''

Tajemnice Rennes Le Chateau

,,Patrz! - ha! - to dziecię uszło - rośnie - to obrońca(...)!''
,, Matka Króla ma surowe oblicze, lecz po bladych policzkach płyną łzy. Niepohamowana zaraza panuje w całym kraju.''
Nostradamus

,,(...) Panie! czy przyjścia jego nie raczysz przyspieszyć? 
Lud mój pocieszyć?''
                                                                          


,,Za pomocą genialnego wynalazku

, ten z długim i kręconym włosem

Hbr 1:2

, Zwycięży okrutnych i dumnych ludzi (...)''
                                                                                   
Nostradamus
                                      
                                                                                                                        

,,W millenium drugim, królewski syn, przed przełomem, Ukaże się wszystkim, pośród grzmotów i błyskawic. Gniewny, wściekły
 wojenne zgliszcza, żniwo dżumy, grzechy. Ryba, po długim okresie uśpienia, powraca do władzy.'' 
Nostradamus,, Nowy przywódca 
przybyły niebiosMt 26:64zjednoczy cały świat w jeden naród, wszystkie stronnictwa umrą i odrodzą się.
Zachwycone duchowieństwo podporządkuje się potędze władzy. Rozradowane anioły. 
Czerwony człowiek znika w otchłani.''

Nostradamus


,,I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który zwie się diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
 teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 
i władza Jego Pomazańca,
(...) Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!
Biada ziemi i biada morzu - 
bo zstąpił do was diabeł pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu.''

Ap 12:9-12 


                                                                                                                  


,,Po 500 kraj Jagiellonów
powstanie z kolan, Zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa. Razem z Francją w wielkim przymierzu, Po III wojnie rządzić będą Europą.''

Nostradamus


                                                                                                                       ,,(...) Wskrzesiciel narodu,''
                                                                                                   


                                                                                  
,,(...) Z nich możemy wywnioskować,że pisze między innymi o : dynastii królewskiej(jej władcach) Jagiellonów, niektórych królach elekcyjnych, upadku Polski, powstaniach narodowych i w końcu o trzech Wielkich Polakach: II Naczelnik interpretowany jako J. Piłsudski, I Naczelnik interpretowany jako T. Kościuszko, Władca Dusz bez Korony, który interpretowany jest jako papież Polak - Jan Paweł II i wreszcie ten Największy, który ma nadejść w czasie III wojny światowej 
- Polski Król Królów.
Nostradamus uważa bowiem, że Wielka Polska będzie (po upadku republiki) monarchą - królestwem , tak jak prawie wszystkie kraje w Europie. '' 

                                                                                                                             '' (...) Nad ludy i nad króle podniesiony;'',,(...)Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży, na straży ziem tych swe serce położy. Pokój się Boży ustali w WARSZAWIE, Wielka w przymierzach bogactwie i sławie Polska ku morzom granicami sięgnie (...) ''
         
                                                                                  ks. abp. Jan Cieplak


,,(...) Te iskre, na która czeka Niebo, aby się wypełnił wielki i wspaniały Boży plan w odniesieniu do całej ziemi!

,,Milczałem od długiego czasu
w spokoju wstrzymywałem siebie(...)''

Iz 42:14

W Polsce, tak dzisiaj zniewolonej i przez narody lekceważonej, nie widać żadnego charyzmatyka 

,,(...) Teraz jakby rodząca zakrzyknę,''


Iz 42:14

Dziennikarz SportEuro.pl :
2014 r.

,,Ze skautem niemieckiej agencji Dr Oliver Wendt i Tomas Zorn spotkałem się podczas pierwszego w naszym kraju otwartego test meczu. To był 19 lipca. W podkieleckich Nowinach zagrać mógł każdy spragniony prawdziwej kariery futbolowy adept. – Ktoś wpadł Ci w oko? – zagaiłem. – Fajnie zagrało dwóch chłopców. Bodaj Iwański i Robaszyński. Pierwszy bardzo dojrzały piłkarsko, drugi super skoordynowany – rzucił beztrosko Jędryka. - Zaznaczyłeś te nazwiska w notesie? Piłkarze ci mają szansę znaleźć się pod Twoimi skrzydłami? – zawzięcie ciągnąłem temat. – Przyjmijmy, że tak na serio wypatrzyłbym tutaj jakiegoś chłopaka. Kogoś, kto w istocie zwrócił moją uwagę. Może nawet w jakimś sensie oczarował. Powiedz, gdzie ja go dam? W jakim klubie ulokuję? Który da mi rękojmię jego profesjonalnego rozwoju? Myślisz, że zależy mi na tym, aby zbił się z rzeczywistością? Zastanów się, w którym z naszych klubów zatrudnieni są trenerzy psychologowie? Dajmy na to, choć ćwiartkę cech i wartości takiego Kloppa. Przepaść, choć z wyjątkami - zatrzęsienie retorycznych pytań oznaczało żywą i charyzmatyczną konwersację. Nasza rozmowa rozpoczęła się od trzęsienia ziemi. Potem napięcie już tylko rosło...''

czy duchowego giganta na miarę
„iskry” 

Dziennikarz SportEuro.pl :

,,Pada wiele gorzkich słów. 
Z Twojej strony to konstruktywna krytyka?

           Jak najbardziej. Zrobimy wszystko, aby naprawić polski futbol. Piłkarsko, Polska ma niewyobrażalny potencjał. Utalentowanej młodzieży nam nie brakuje. To jest święta ziemia. Wydaje genialne owoce(Objawienia 22:2). Młodzi chłopcy nie są jeszcze zepsuci, skażeni. Trzeba odważnie na nich postawić. Trzeba pokazać ile dzisiaj znaczą i jaką stanowią moc. Trzeba dać im nadzieję i zagwarantować rozwój karier na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy na etapie formowania rewolucyjnego projektu. Pragniemy uzdrowić polską piłkę. Nie boje się tak górnolotnych słów. Zamierzamy przedstawić cały system panu Zbyszkowi Bońkowi. Na mapie naszej wyobraźni nie ma żadnych „leśnych ludków”. My wierzymy w świeżych ludzi, a nie w przestarzałe twory systemu. Mam nadzieje, że działacze przejrzą na oczy i to wszystko ruszy w odpowiednim kierunku.''

źródło:

http://sporteuro.pl/sport/wywiady/266-piłka-nożna/12437-d-jędryka-obudzić-naród.html?limitstart=0


Nie może więc tu chodzić o jedną osobę, skoro czas nagli
Może to być jednak – w tym doszliśmy do zgody
– jakiś ruch, angażujący wiele osób, i to 
o Globalnym zasięgu.''

                                                                                Ks. Adam Skwarczyński;


  UNITY


          ,, Pan dał mi słowo i zacząłem pisać słowo Pana w tym momencie w tej chwili. Powstanie Warszawskie to był tylko początek. Nadszedł czas na kolejne powstanie. Ale to dotknie ponad naturalnego wymiaru. Podobnie jak naturalnego. Powstanie Boży lud ,jako armia ,która będzie tak silna i doskonała według woli i planie Pana. Tak silna że w swojej duchowej determinacji zaalarmuje duchy ziemi, Polski, które sądziły że trzymają ludzi w ubóstwie, poczuciu braku wartości i braku wizji dla kolejnego pokolenia i właśnie ta ciemność wyda dzwięk alarmu. Wiedzcie że Pan jest z Wami i wróg będzie wiedział , że to jest ten czas, którego tak bardzo się obawiali i on nadchodzi. Ponieważ ta ciemność upadnie przed waszym światłem i to jest to Boże królestwo w was. Dzisiaj jak w czasie powstania , przeciwko wrogowi narodowemu Pan mówi: Lud Polski będzie walczył za Polskę i za jej przeznaczenie. Czas walki za innych już minął. Armia która powstanie w moim ludzie w Polsce ,gdzie wszystkie plany się powiodą które daje prawdziwym przywódcą tego kraju. Wybrani przez Boga liderzy na scenie również biznesu i posługi i tego Rządu. Liderów ,którzy będą budować moje królestwo a nie swoje własne. Ludzie według mojego serca. Wstańce i róbcie wszystko co zapisałem w księdze przeznaczenia dla Polski. Weźcie przejmijcie przywództwo jako ojcowie tego pokolenia i pokaże wam prawdziwych apostołów którzy powstaną pod moją ręką i będą znali moje intencje dla tych ludzi którzy pójdą za ziemią, którzy wołają . Ziemia ,która woła o synów i córki najwyższego Boga ,żeby wzięli ją w dziedzictwo. Nie czekajcie aby powstał kto inny i uczynił cuda nieba na tej ziemi. Musicie zdecydować żeby teraz to zrobić, żeby uczynić - nieMożliwe . Bo ja jestem Bogiem tej ziemi i mój Duch(Z 12:10,Iz 11:1-6) będzie miał wolność na tej ziemi .Tej ziemi którą stworzyłem 1,618 na dziedzictwo mojego syna.


,,Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w ostatecznych dniachJr 30:21-24 przemówiłJ 16:13-16  do nas1 List Piotra 1;20  przez swojego Syna2 Tes 2:8. JegoIz 11:1-6  to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczyKol 1 15-19, przez NiegoŁk 17:20-21   też 
stworzył1,618  wszechświatJ 14:28-29 .''

    Hbr 1,1-2   

 Zamknijcie drzwi dla przeszłości i wyjdźcie z ukrycia ,niech Świat wie ze przychodzę do Polski aby zostać tutaj, aby zostać i zamieszkać w tej ziemi która została oddana ponownie mojemu sercu, mojej ręce i mojemu doskonałemu planowi. Moc która jest w was i która was wspiera jest większa niż myślicie w swoich sercach. W tym czasie nie postępujcie jak szpiegowie 12 plemion, którzy w dniach Mojżesza zwątpili. Oni myśleli że są konikami polnymi w swoich oczach i z tym stwierdzeniem zgodził się wróg przeznaczenia.


(Innowacyjny system sieci scoutingu czyli  moduł (FUTURE) precyzyjnej filtracji utalentowanych (PRODIGIES) dzieci/młodzieży ( są ich całe sady, a będą jeszcze większe - Objawienia 22:2  ) na mocy którego posiądą one niespotykaną jak dotąd szansę by spełniać swoje marzenia w piłkarskim raju, a wraz z nimi pełne rodziny, społeczeństwa,regiony, aż po Zjednoczony Świat
 - który go stworzy. 

,,(...) a liście służą do leczenia narodów ''
Objawienia 22:2 On zaś ,wraz z resztą elementów Ecosystemu zrodzi kompletną ponad naturalną dynamikę rozwoju ,powodując tak długo wyczekiwany prolog progresu egzystencji człowieka pod każdym jego względem.)

    GLOBAL

Jesteście bardziej niż zwycięscy. Polsko chodź w tym . Chodź w zwycięstwie. Przygotuj się teraz aby tworzyć historię ,aby król królów nie musiał czekać, aby w dniu swojego powrotu przyszedł do tej ziemi. Bo Pan przyjdzie teraz i pewnego dnia ogłosicie te wydarzenia ogólnopolsko. Pan mówi że mury Jerycha które starały się was ogrodzić od tego co jest wewnątrz od tego co jest na zewnątrz upadaną i będziecie wiedzieć że następne wydarzenie będzie na zewnątrz, aby żadne mury nie ograniczały 
Dźwięku Narodowego.


,,(...) drzewo życia,rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca (...)''

Objawienia 22:2


  The Work of Creation

 Staniecie się ludem tego narodu staniecie się plemionami które są rodziną. Jesteście wojownikami to jest mentalność wojownika i macie aniołów z nieba, macie anioła Polski ,macie LWA JUDY 

,,Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
 Odrośl Dawidatak że otworzy księgę 
i siedem jej pieczęci.''

Obj 5:5

  ,,(...) Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,''
  ,,Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
i tak odezwał się do mnie;
Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,(...) A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
,,Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi''
I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa,
(...) Wody, które widziałeś 
gdzie Nierządnica ma siedzibę,
to są ludy i tłumy
narody i języki.(...) i sprawia, że będzie spustoszona i naga,
i będą jedli jej ciało,
spalą ją ogniem,
bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł,
(...) A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi.

Apokalipsa 17:1-18


,,Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba
i mającego wielką władzę,
I głosem potężnym tak zawołał:
Upadł, upadł Babilon - stolica.
(...) bo winem zapalczywości swego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.
(...) Ludu mój , wyjdźcie z niej, 
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły - aż do nieba,


i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
(...) Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
dlatego,
dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód:
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:
Biada, biada, wielka stolico,
Babilonie,stolico potężna!
Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!''
(...) Wesel się nad nią, niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę.''

Apokalipsa 18:1-20

,, Potem ujrzałem niebo otwarte: 
a oto - biały koń
a TenIz 42:1-17 , co na nim siedzi , zwany Wiernym i Prawdziwym, 
oto sprawiedliwie sądzi i walczyIz 11:5.
 Oczy Jego jak płomień ognia, 
a wiele diademów na Jego głowie. 

 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną
a imię Jego nazwano: Słowo Boga
 A wojska, które są w niebieŁk 17:20-21, towarzyszyły Mu na białych koniach - 
wszyscyObjawienia17:14 odziani w biały, czysty bisior .
 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, 
by nim uderzyć narody: Iz 42:14-17
OnJr 30:21 paść je będzie rózgą żelaznąIz 11;4/Psalmów 2:9/Obj 12:5
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego BogaJr 30:23-24.
 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię
KRÓL KRÓLÓW2 Tes 2:8 I PAN PANÓWJ 14:28-29/Objawienia 3:12/Psalmów 2:6/J 13:20
 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: 
I zawołał on głosem donośnym 
do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: 
«Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, 
 aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, 
trupy koni i tych, co ich dosiadają
trupy wszystkich - 
wolnych i niewolników, 
małych i wielkich!»Mt 25:32
 I ujrzałem Bestię 
i królów ziemi, 
i wojska ich 
zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniuPsalmów 2:1-12
i z Jego wojskiemObjawienia 14:1/Objawienia17:14/Objawienia 22:2.
 I pochwycono Bestię
a z nią Fałszywego Proroka, 
co czynił wobec niej znaki, 
którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii 
i oddawali pokłon jej obrazowi. 
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, 
gorejącego siarką.Hebr 10:27/Ap 19:20/Dn 12:2/Ap 20:11/Mt 25:41/Ap 21:8
A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, 
[mieczem], który wyszedł z ust JegoMt 24:50-51 .
Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do sytaŁk 17:20-21.’’


Objawienia 19: 1-21
władza i duch tego kościoła ?! . POLSKO ODZYSKAJ SWÓJ RYK . Macie młodych proroków , macie apostołów , macie pokolenia , macie matki i ojców duchowych. Nadszedł czas aby powstać . Czyńcie swoje przeznaczenie . w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. '' 

                                                              Pat HolloranCzy przypadkiem jest stworzyć największą firmę - TAK największą ,w dziejach ludzkościi ją po prostu rozdać w najbardziej inteligentny i rozwojowy(gałązkowy) sposób dla FANS ?!Dzielenie pochodzi ze źródła życia. Dlatego kluczem w technologi 21 wieku (waszego wieku czyt. tłumacz. na polski - NOSTRADAMUS PHi21 ) jest rozdawanie, które gwarantuje niespotykalną zdybywalność ,a ona zaś bazą jedności ponad naturalny rozwój egzystencji.


Bo w końcu jesteśmy stworzeni 

by BYĆ. Nie mieć.BY oddać wszystko co zostanie stworzone/dane ,a które jednocześnie dzięki WAM będzie niebotycznie mnożone na rzecz przyszłych pokoleń. Jak możemy zauważyć ,cały boski ecosystem rozpoczyna się na ludziach i na nich się kończy. Będzie on  kosmicznym pędem w kierunku szczęśliwej Przyszłości - obiecanej nam jako jednej Potężnej Wspólnocie na MocY
 Prawdy i Zjednoczenia 


pozwolę zagłębić -,, I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starsi wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję 
Ducha mego w owych dniach.''

Joela 3:1-2 fragmenty:

,,Wybuchowa notatka zmarłego rabina wskazuje imię Mesjasza!

Świat żydowski trzyma tę tajemnicę nie wiedząc, co z nią uczynić, jak ją zinterpretować, jak ją przełknąć. Jest tak wybuchowa, a jednocześnie tak prawdziwie porażająca, że ortodoksyjni Żydzi 
nie chcą w nią uwierzyć.


Ci sami ortodoksyjni Żydzi, jeszcze nie tak dawno oddali by życie za uwielbianego rabina. Wystarczyło, że przekazał informacje, które godzą w ich kanony wartości kultowych i stał się prawie wrogiem ortodoksów. Ta kwestia związana z charakterem religijnego myślenia, dotyczy również chrześcijan, którzy rozpatrując zawarte w temacie informacje, nie będą mogli przełknąć(Św. Graal), pewnych cech przypisywanych, mającemu nadejść Mesjaszowi.
Dnia 13 Października 2005 roku z okazji święta Jom Kippur ( 10 tiszri 5766 wg kalendarza żydowskiego) podczas nabożeństwa w najważniejszym dniu żydowskiego roku liturgicznego, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 108 –letni Rabin Icchak Kaduri jeden z najbardziej szanowanych i poważanych kabalistów w Izraelu, pochylając głowę na trzy kwadranse pogrążył się w transie. Wielu ludzi uczestniczących w modlitwach myślało, że Kaduri miał zawał lub wylew. W pewnym momencie Rabin otworzył oczy i z promiennym uśmiechem na twarzy oznajmił słowa:

„ Z Bożą pomocą Duch Masziacha wstąpił w człowieka w Izraelu.

"Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem
wyleje Ducha pobożności. 
Będą patrzeć na tego, którego przebili,
 i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 
i płakać będą nad nim, 
 jak się płacze nad pierworodny. '' 

Z 12:10


,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 

wypuści się odrośl z jego korzeni.
 I spocznie na niej Duch Pański,
 duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
(...) wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem 
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,''

Iz 11:1


,,Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął.
(...) On niezachwianie przyniesie Prawo.
Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.''

Iz 42:1-4 - Masziach już jest...(Łk 17:20-21) i to co ludzie uważali dotąd za nierealne, może się teraz zdarzyć, a to, co uważaliśmy za pewne może nas rozczarować.

 Świat staje się mitmatek mehadinim -

słodki dzięki surowej sprawiedliwości

– odrzekł czcigodny starzec.''

,, Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach
a wierność przepasaniem lędźwi ''

Iz 11:3-5(...) nie tylko rabin Kaduri, ale również inni rabini przewidują przyjście Mesjasza, ale po śmierci Ariela Sharona. W kontekście do innych informacji, będzie to przyjście Mesjasza, który już działa na ziemi.

,, Któż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole (...).''

Rabin Moshe Shternbucha, którego słowa obiły się echem w izraelskich gazetach powiedział w tym tygodniu ( Kwiecień 2014) swoim uczniom, że nastaje czas Mesjasza. Źródłem tej analizy jest jeden z największych żydowskich mędrców wszechczasów - Gaon z Wilna. Shternbuch został wtajemniczony w sekret, przekazywany przez rabinów od XVIII wieku. Były to słowa Gaona tuż przed jego śmiercią. Brzmiały one:

" - Kiedy usłyszycie, że Rosjanie zdobyli Krym, to powinniście wiedzieć, że czasy Mesjasza się rozpoczęły

że słychać Jego kroki. A kiedy usłyszycie, że Rosjanie doszli do Konstantynopola( dzisiejszego Stambułu) to powinniście się ubrać w swoje szaty szabatowe i ich nie zdejmować. Oznacza to bowiem że Mesjasz może przyjść już w każdej chwili ''

,, I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego 


,,(...) Znałem go, - był dzieckiem - znałem,(...)''


(...) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, 
aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki (...).''

Dn 7:13-14Według rabina Kaduri, jak również według przewidywań innych znanych rabinów, jak Haim Cohen, Nir Ben Artzi czy jego żony Haim Kneiveskzy, Mesjasz ma przyjść do ludu Izraela: 

„Po śmierci Ariela Sharona”

zm. 11 Styczeń 201
Były premier znajdował się w stanie śpiączki od 2006 r.
(data powyższej ilustracji)

6 Sierpień 2014:
http://sporteuro.pl/sport/wywiady/266-piłka-nożna/12437-d-jędryka-obudzić-naród.html?limitstart=0


Rabin Kaduri nawiązując do zbioru komentarzy do Talmudu tzw. midraszy, wspomniał, że jedna z oznak zbliżania się Masziacha jest min.ocieplanie się Ziemi.

Gdy liczący 108 lat Mędrzec wkłada w proroctwo całą swą duszę i serce należy jego słowa rozważać z szacunkiem.

,, - Ziemia także walczy o przetrwanie. Świat będzie musiał przejść 8 letnie oczyszczenie, gdy planeta niemal otrze się o śmierć, musi przetrwać konflikty naturalne oraz wojny. Stary świat zostanie powalonyMt 24:36-39, by ustąpić miejsca budowie nowegoObj 22 opartego na duchowej, zbiorowej świadomościJr 30:21-24 . Zmieni się mapa polityczna świata. Może dojść nawet do naruszenia geofizycznej stabilności Ziemi. Wszystko to uświadomi nam, że wyłaniająca się nowa era wraz z poprzedzającym ją zniszczeniem, jest nieodzownym oczyszczeniem, bez którego nie dałoby się przekształcić ludzkościŁk 17:26
.''
     

(Proszę zaglądnąć)

http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/item/2254-otrzymala-proroctwo-w-1968-roku-to-co-powiedziala-spelnia-sie-bedzie-iii-wojna-swiatowa.html,,Wówczas ukaże się Niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.''

2 Tes 2:8 


,,Jezus mu odpowiedział:
Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego , siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich Łk 18:17 .''

Mt 26:64,, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto przyjmuje tego , którego Ja poślę, Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.''

J 13:20Rabin Kaduri swymi słowami pokazał jaka jest wola Boża, to on nie zawiódł Mesjasza. Podczas gdy inni, pyszni niedowiarkowie w swej wielkości ziemskiej są ślepi na to, co już jest a cynicznie pomijają wolę Boga, szukając wymówek by zapobiec ujawnieniu się Tego na kogo powinni czekać.

,, Królowie ziemi powstają 
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi 
(...) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i w swej zapalczywości ich trwoży:
Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej.''

Psalmów 2:1-6

,, A oto Baranek stojący na górze Syjon
, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające
imię Jego(Phi) i imię Jego Ojca(Phi) wypisane na czołach.''

Obj 14:1


,, I porodziła Syna - Mężczyznę,
który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.
(...) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 
i władza Jego Pomazańca.''

Obj 12:5-10


W gronie rodzinnym w przypadku rodziny rabinów Kaduri, częste były rozmowy na temat mającego przyjść Mesjasza i musiał być poruszany temat Mesjasza z poza kultu. W takim świetle słowa Jego syna rabina Dawida Kaduri, w których podważa wiarygodność ojca, zdają się nie być szczere.
Wnuk rabina Kaduri, rabin Yosef Kaduri twierdzi, że jego dziadek wielokrotnie przed śmiercią mówił o przyjściu Mesjasza i Zbawieniu , które przyniesie.
Tu ujęta kwestia wynika z zapowiedzi Jezusa Chrystusa, który wielokrotnie zapowiadał przyjście Syna Człowieczego . Mesjasz, który pochodzi z rodu Dawidowego w konsekwencji i z rodu Chrystusa (Tajemnice Rennes Le Chateau - Testament rodu Graala) , będzie posiadał pewne cechy wynikające z tego tematu.
Tymi słowami rabin porusza sprawę, wiary w Mesjasza, 
żyjącego fizycznie na ziemi.


„Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” 
– pyta się rabin Yitzhak Kaduki.

„Na początku niektórzy z nas uwierzą w Niego, 
inni jednak nie. W tych słowach zawarty jest dowód ,że mesjasz będzie wyrażał negatywne opinie o religii(św Graal)

Łatwiej będzie uwierzyć w Niego i podążyć za Nim ludziom nie-religijnym niż ortodoksyjnym. 

Fizyczność Mesjasza będzie trudna do przyjęcia, jednak jest to dowód, że będzie żył jako normalny człowiek, na co również wskazują inne źródła.


[...] Trudno będzie uwierzyć zrozumieć Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom.
Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu.''

W tym tekście odnajdujemy dwie niezmiernie istotne informacje, świadczące o Mesjaszu.

Ta, która mówi, że nie będzie piastował żadnych stanowisk, wskazuje na brak wykształcenia, które stawia człowieka na odpowiednim stanowisku w hierarchii społecznej lub gospodarczej. Druga informacja, która mówi, że będzie korzystał z mediów w celu komunikowania się, wskazuje rodzaj tego kontaktu. Może to być tylko internet
w przypadku innych mediów, nie mógłby z nich korzystać, tylko byłby w nich przedstawiany.
„- Jako przywódca, Mesjasz nie będzie piastował żadnych stanowisk, ale będzie pomiędzy ludźmi, jak również będzie korzystał z mediów do komunikowania się.
Jego panowanie będzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowały będą tylko:

Sprawiedliwość i Prawda.''


,, Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
 doprowadzi was do całej prawdy (...) ''

J 16:13

,,Sprawiedliwość
będzie mu pasem na biodrach (...)''

Iz 11:5Rabin Kaduri stwierdza dalej, że
,,Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach:

W tej fazie, kontakt internetowy ułatwi Mesjaszowi przekazywanie informacji, które potwierdzą jego pozycję. W trakcie przekazywania tych informacji nie będzie znany.

W pierwszej będzie potwierdzał swoją pozycję jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni się.


 Potem ujawni się, Żydom, którzy nie są związani religią i ludziom z innego narodu.

Potem ujawni się niektórym Żydom, niekoniecznie tym uczonym w Piśmie [Torze]. Ujawni się nawet ludziom prostym.

W następnej kolejności, ujawni się całemu światu, w którym żyje, będąc potomkiem rodu Dawidowego.


Dopiero wtedy ujawni się On całemu narodowi, a ludzie będą dziwili się:  


,,Czy to jest ten Mesjasz?'' 


Wielu będzie znało Jego Imię , lecz nie będzie wierzyło, że ten właśnie jest Mesjaszem. 

,,(...) Jak urósł duszą i ciałem! (...)''


Potem przyjdzie do swojego narodu i wyzwoli Jerozolimę z panowania wszystkich religii.
- Gdy Mesjasz przyjdzie, wyzwoli On Jerozolimę spod panowania innych religii, które chcą rządzić tym miastem. Będą one walczyły pomiędzy sobą.

Odnośnie Reiszei- Tivot Mesjasza:


Podźwignie naród i udowodni, że jego słowo i jego Tora są trwałe.,,Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.''

J 16:13

http://sporteuro.pl/sport/wywiady/266-piłka-nożna/12437-d-jędryka-obudzić-naród.html?limitstart=0

,,(...) Oto są rzeczy , których dokonam 
i nie zaniecham.''

Iz 42:16

Symbole przypominające krzyże, które zauważono w manuskryptach rabina, to nic innego jak wskazówki dotyczące świętej geometrii - Phi 1,618
którą to dziedzinę nauki ma wyjaśnić Mesjasz. 
Taka wskazówka znajduje się w Testamencie Boga
                    odczytanego w Rennes le Chateau.''                                                                   
                                 
                                                                                           źródło internet
 ,,O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię (Alfa 1 PHi 21 Omega 24
po wszystkiej ziemi!(...)
 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
 owce i bydło wszelakie, 
a nadto i polne stada, 
 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.'' 


Psalmów 8:2-9


wyjaśnienie - 

fragment książki
 ,,Kod Leonarda da Vinci'':

(...) Nagle poczuł się, jakby wrócił do Harvardu i prowadził zajęcia na temat symboliki w sztuce. Stoi przed studentami i pisze kredą na tablicy swoją ulubioną liczbę. 1,618
Zwrócił się do zaciekawionych studentów.
- Kto może powiedzieć, co to za liczba?
Wysoki student matematyki w tyle sali podniósł rękę w górę.
- To jest fi.
- Bardzo dobrze, Stettner - powiedział Langdon. - Przedstawiam państwu liczbę fi.
- Nie mylić z pi - dodał Stettner, śmiejąc się. - Jak mówimy my, matematycy, fi jest o wiele bardziej odlotowa niż pi!
Langdon roześmiał się, ale chyba nikt inny nie zrozumiał dowcipu.
Stettner usiadł.
- Fi - mówił dalej Langdon - jeden, przecinek, sześćset osiemnaście, jest w sztuce liczbą niezwykle ważną. Kto powie dlaczego?
Stettner próbował się zrehabilitować.
- Jest ładna?
W sali rozległy się śmiechy.
- Rzeczywiście - powiedział Langdon. - Stettner znowu ma rację. Uważa się ogólnie, że fi jest najpiękniejszą liczbą we wszechświecie.

   ,, On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim 1,618 zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne [...] On także jest Głową Ciała, Kościoła [...] aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości.''

Kol l, 15-19

Śmiechy nagle umilkły, a Stettner poczerwieniał z dumy.
Langdon wsunął slajd do projektora i wyjaśniał dalej, że liczba fi wywodzi się z ciągu Fibonacciego - jest to ciąg rosnący słynny nie tylko dlatego, że suma stojących obok siebie wyrazów jest równa następnemu wyrazowi, ale dlatego, że ilorazy czynników sąsiadujących mają zadziwiającą cechę, a mianowicie są zbliżone do liczby 1,618 - czyli liczby fi!
Pomimo pozornych mistycznych początków matematycznych liczby fi, wyjaśniał Langdon, prawdziwie zaskakującym aspektem fi jest jej rola jako fundamentalnego klocka, którym posługuje się natura. Rośliny, zwierzęta, nawet ludzie, wszystko ma w sobie cechy wymiarów, które są zgodne z przedziwną ścisłością stosunku fi do jedności.
- Wszechobecność fi w przyrodzie - powiedział Langdon, gasząc światła - z pewnością i bezsprzecznie wychodzi poza ramy przypadku, a starożytni przypuszczali, że liczba musiała być zamierzona przez samego stwórcę wszechświata.


video


,,Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w ostatecznych dniachJr 30:21-24 przemówiłJ 16:13-16  do nas1 List Piotra 1;20  przez swojego Syna2 Tes 2:8. JegoIz 11:1-6  to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczyKol 1 15-19, przez NiegoŁk 17:20-21   też 
stworzył1,618  wszechświatJ 14:28-29 .''

    Hbr 1,1-2        Pierwsi naukowcy głosili, że jest to boska proporcja.
- Chwileczkę - powiedziała młoda kobieta w pierwszym rzędzie sali wykładowej. - Studiowałam biologię i nigdy nie widziałam w przyrodzie tej boskiej proporcji.
- Nie? - uśmiechnął się Langdon. - Badała pani kiedyś związki między pszczołami płci żeńskiej i męskiej w społeczności ula?
- Oczywiście. Pszczół płci żeńskiej jest zawsze więcej niż pszczół płci męskiej.
- A czy wie pani, że jeśli podzielimy liczbę pszczół płci żeńskiej przez liczbę pszczół płci męskiej jakiegokolwiek ula na świecie, zawsze otrzymamy ten sam wynik?
- Naprawdę?
- Tak jest. Otrzymamy fi. Dziewczyna nie mogła w to uwierzyć.
- Nie może być!
- A właśnie że może! - odparł Langdon, uśmiechając się i wsuwając w projektor slajd z fotografią ułożonej w spiralę muszli morskiej. - Poznaje to pani?
- To nautilus - powiedziała studentka biologii. - Głowonóg. Mięczak, który pompuje gaz do swojej podzielonej na komory muszli, żeby utrzymywać się w odpowiedniej pozycji w wodzie.
- Słusznie. A czy może pani zgadnąć, jaki jest stosunek matematyczny średnicy każdej spirali do następnej?
Dziewczyna niepewnie przyglądała się koncentrycznym łukom spirali nautilusa. Langdon skinął głową.
- Tak, fi. Boska proporcja. Jeden, przecinek, sześć, jeden, osiem do jednego.
Dziewczyna była zdumiona.
Langdon przeszedł do następnego slajdu - zbliżenia główki kwiatu słonecznika z nasionami.
- Nasiona słonecznika rosną w dwóch przeciwnych sobie spiralach. Czy ktoś potrafi powiedzieć, jaki jest stosunek średnicy obrotu jednej spirali do następnej?
- Fi? - spytali wszyscy chórem.
- Bingo. - Langdon zmieniał szybko slajdy. - Spiralnie układające się płatki szyszki sosny, układ liści na łodygach roślin, segmentacja owadów - wszystko to wykazywało zadziwiające posłuszeństwo boskiej proporcji.
- To nie do wiary! - powiedział ktoś głośno.
- Tak - zauważył ktoś inny. - Ale co to ma wspólnego ze sztuką?
- Właśnie! Dobre pytanie. - Langdon podciągnął w górę kolejny slajd. Bladożółty pergamin z rysunkiem słynnej nagiej postaci męskiej piórka Leonarda da Vinci. - Człowiek witruwiański, nazwany tak na cześć Marka Witruwiusza, genialnego rzymskiego architekta, który sławił boską proporcję w swoim traktacie O architekturze.
Nikt nie rozumiał boskiej struktury ludzkiego ciała lepiej niż Leonardo da Vinci. On ekshumował nawet zwłoki, żeby mierzyć dokładne proporcje budowy kostnej człowieka. On pierwszy wykazał, że ludzkie ciało jest dosłownie zbudowane z elementów, których stosunki proporcjonalne zawsze równają się fi.
Studenci na sali popatrzyli na niego z powątpiewaniem.
- (...) Spróbujcie zmierzyć odległość od czubka głowy do podłogi. Potem podzielcie ją przez odległość od pępka do podłogi. Zgadnijcie, co wam wyjdzie.
- Chyba nie fi?! - powiedział jeden z futbolistów z niedowierzaniem.
- Tak, właśnie fi. Jeszcze jeden przykład? Zmierzcie odległość między ramieniem a czubkiem palców, a potem podzielcie przez odległość między łokciem a czubkiem palców. Znowu fi. Dać wam jeszcze jeden przykład? Od biodra do podłogi podzielone przez odległość od kolana do podłogi. Jeszcze raz fi. Stawy dłoni. Palce u nóg. Odległość między kręgami. Fi, fi, fi. Przyjaciele, każdy z was jest żywym hołdem złożonym boskiej proporcji.
- Przyjaciele, jak widzicie, ten chaos w otaczającym nas świecie ma swój wewnętrzny porządek. Kiedy starożytni odkryli fi, byli pewni, że natknęli się na element budulcowy, którym posługiwał się sam Bóg, konstruując świat.video


 I właśnie dlatego czcili Matkę Naturę. Można też zrozumieć dlaczego. Rękę Boga widać wszędzie w przyrodzie, a nawet teraz, do dzisiaj istnieją pogańskie religie oddające cześć Matce Ziemi. Wielu z nas bije pokłony Naturze, tak jak kiedyś czynili to poganie, nawet o tym nie wiedząc. Pierwszy maja jest doskonałym przykładem. Jest to święto wiosny... Ziemia wraca do życia, żeby znów wydać plony. Tajemnica i magia zawarta w boskiej proporcji została w nią wpisana na początku czasu. ''

 ,,O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię (Alfa 1 PHi 21 Omega 24)
 po wszystkiej ziemi!''

Psalmów 8-10


Zatem na podstawie 


„Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?”
,,- Sprawa ta będzie wyglądała różnie, jedni uwierzą inni
nie’’Jest to rzeczywiście, mogło by się wydawać niemożliwe do wyobrażenia (chodź zostało zapisane) jeśli mam patrzeć na to z każdej innej perspektywy niż tej, która mi towarzyszy od dziecka, a której nie potrafiłem nadzwyczajnie nigdy opisać. Wszystkie marzenia ku ewentualnemu ich zrealizowaniu postawiłbym przed pragnieniem ujawnienia uczucia teGϕ ,a tylko z racji na samą jego wydawało by się niemożliwość w spełnieniu.


„Wileński geniusz Rabin Eljahu z Wilna przepowiedział, że jesienią 2008 roku dojdzie do ważnego objawienia dotyczącego Masziacha.''

                                                                    


Zobrazuję wątek Kościoła w ϕladelfii z księgi ϕbjawienia

''Niemϕżliwe'' będzie niedługo najbardziej rozpoznawalnym i wymawianym słowem. Dlatego zanim omówimy sens przewodni zapytam w którym miejscu leży granica niemożliwości ludzkiego umysłu i jego mocy kreowania rzeczywistości za pośrednictwem Ducha ,Który na niego oddziaływuje ,a Który jest nieskończony ? 

Granica jest słowem umownym i leży w naszym tylko określonym ,ziemskim przekonaniu na temat danej sytuacji. Gdy człowiek zapyta duszę o szczęście. Duch mu odpowie uczuciem miłości. Wtedy przekona się że nie istnieje pojęcie granica. 
Nie istnieje nieMożliwe. 

W jaki sposób sięgnąłem po słowo Boga Ojca ? Od jego końca. Z racji nadania mi usposobienia od urodzenia syndromu niecierpliwości i dociekliwości (w wielu położeniach do ziarna źródła - Pełna droga w kreowaniu boskiego drzewa z nieskończonymi możliwościami tlenem wyobraźni , wodą miłości. Jeżeli napiszę zatem ,iż czytałem i rozumiałem najbardziej po ludzku i naturalnie na świecie co mówią słowa w Objawieniu zawarte ,zabrzmi to jak niemϕżliwe ?

Wspominałem nawet Babci o tym że rozumiem co jest pisane w Piśmie Świętym, z tego co pamiętam odpowiedziała że bardzo się cieszy. Pomimo niezrozumiałości. Jej szczęście mi wystarczyło. :)


(Proszę zaglądnąć - klatka od 11:50 m)
,,(...) Wpierw jednak musi wiele wycierpieć1 Kor 13:7 
i być odrzuconym przez to pokolenieIz 50:6-7.
                                                                          
                                                                                                                                      ,,(...) A życie jego - trud trudów,''

Jak działo się za dni Noego, tak będzie za dni
Syna Człowieczego
jedli i pili,żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.''Jr 30:21-24 

Łk 17;26
,, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto przyjmuje tego , którego Ja poślę, Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.''

J 13:20

         ''Nie bójcie się TAJEMNICY Boga. 
               Nie bójcie się Jego MIŁOŚCI''

                                                                            JAN PAWEŁ II ,,I mówi do mnie jeden ze Starców :
Przestań płakać:
 Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
 Odrośl Dawida,
 tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.''


6 sierpnia 2014 r  

,,(...) a liście służą  do leczenia narodów ''

Objawienia 22:2„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?'' 

Łk 18,8

,,Ciekawe, po co takie pytanie znalazło się w Ewangelii. Na pewno nie po to, żeby zasiać w nas niepokój: znajdzie tę wiarę, czy nie znajdzie? Może nic z miSSi Syna Bożego na ziemi nie wyjdzie...
Nie − jeśli takie zdanie się znalazło:
„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”, to ma na pewno jeden cel: mobilizacja!

Abyśmy troszczyli się o to, by Syn Człowieczy wiarę znalazł, gdy przyjdzie 
żeby znalazł wiarę w nas i żeby znalazł wiarę w tych, którzy ją od nas przejmą.''
                                                          bp Andrzej Siemieniewski

,,(...) Dzięki sugestywnym przekazom Pawła
 zarysowała się całkiem nowa postać Jezusa.

Laurence Gardner


,,Wówczas ukaże się Niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia

2 tes 2:8

,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.''

J 13:20

,,Gdy zaś przyjdzie On. Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy(...) On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawiWszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi. Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.''

J 16:13-16


 ,,Przestał być po prostu długo oczekiwanym „namaszczonym", mesjaszem, który odtworzy linię Dawida, i uwolni Żydów od ucisku w Palestynie.
 Był teraz niebiańskim zbawcą świata! (...)''


Laurence Gardner,,I mówi do mnie jeden ze Starców :
Przestań płakać:
 Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
 Odrośl Dawida,
 tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.''

Objawienia 5:5


,, I będą służyli Panu, swojemu Bogu,
i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.
(...) A jego władca będzie spośród niego pochodził.
Zapewnię mu dostęp do Siebie,
tak że się zbliży do Mnie.
Bo kto inaczej miałby odwagę 
zbliżyć się do Mnie? - wyrocznia Pana.''

Jr 30:9-21
    Zwiastowanie -


,,(...) obraz namalowany w latach 1472-75 przez włoskiego artystę renesansowego, Leonarda da Vinci. W wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Marii Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św Łukasza. Uroczystość Liturgiczna Zwiastowania Pańskiego w Kościele katolickim obchodzona jest 25 marca , na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego narodzenia. tego dnia czci się tajemnicę wcielenia Syna Bożego. '' 


Wikipedia

,, Spotkanie Maryi i Gabriela Archanioła  zostało opowiedziane za pomocą języka niewerbalnego. Anioł w pozycji klęczącej unosi rękę w geście pozdrowienia i przekazuje posłanie. Biała lilia w lewej ręce anioła stanowi symbol Niepokalanego Poczęcia Maryi. Natomiast Maryja, unosząc rękę, wyraża powitanie i radość.'' 

Wikipedia

,,Lilia, to również jeden z najważniejszych elementów symboliki chrześcijańskiej, pojawia się w scenie zwiastowania , w rękach Archanioła Gabriela. Jest utożsamiana z Matką Boską, a więc z niewinnością, czystością, dziewictwem i wszelkimi cnotami. Lilia jest również symbolem kościoła jako takiego. Pojawia się bardzo często w ikonografii w rękach świętych i męczenników jako oznaka ich czystości i niewinności. Warto dodać jako ciekawostkę, że w roku 1618 papież Paweł V wydał specjalny edykt ustanawiający nakaz przedstawiania Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej jako białej lilii.''

www.newgreen.pl

całość;Ostatnia Wieczerza - 
Tajemnice Rennes Le Chateau
 - Testament rodu Grala :
,,Jest miejscem, gdzie ulokowane są rzeźby i malowidła, które swoim wizerunkiem tworzą obrazowy zbiór treści „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrześcijańskim klimacie świątyni, w jej rzeźbach i zdobieniach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.

Winorośl jest eksponowana na całej podstawie podestu.

Winorośl będąc uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postać w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstawę wskazywanej tu rodziny.
Drugim znaczeniem nacięć, jest informacja dzieląca widoki tego obrazu, na symbole wskazujące dwie rodziny.

Jedna już leży w grobie i pozostał po niej ród z lilią w herbie i druga żyjąca, która jest symbolizowana kwitnącymi roślinami, będąca bezpośrednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.
Lilie wyrzeźbione ponad głową Magdaleny ,, Zaprawdę, powiadam wam: 
Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła». ''


Mt 26:13wskazują na ich potomków, przyszłe rody królewskie z lilią w herbie.''


Andrzej Struski,, Przypatrzcie się liliom, jak rosną:
nie pracują ani przędą,
A powiadam wam:
nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.''

Mt 6:29


,,(...) postacią , która przedstawia człowieka trzymającego w lewej ręce symbol geometrii , a palcem wskazującym prawej ręki pokazuje do góry. Taki wizerunek piątej postaci mówi że geometria, którą przedstawia jest świętą geometrią. Wskazującym palcem prosto ,, w Niebo'' przekazuje informację uzupełniającą , która świadczy, że ta geometria pochodzi od Boga

To, że rośliny zamykają zbiór postaci w tym czterech ewangelistów i postać  mężczyzny mówiącego o geometrii, świadczy o ich symbolice dotyczącej ludzi związanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina jest ściśle powiązana z piątą postacią, która przekazuje 
geometrie prosto od Boga.''


,,Fotografia wskazuje na zapowiadaną w Apokalipsie postać Syna Boga, która według słów ,, Jam jest Alfa i Omega'' posiada odpowiednią wiedzę21


 ,,A jego władca będzie spośród niego, 
panujący jego będzie od niego pochodził
Zapewnię mu dostęp do Siebie
tak że się zbliży do Mnie. 
Bo kto inaczej miałby odwagę 

zbliżyć się do Mnie? 
- wyrocznia Pana.''

Jr 30:21


Ta postać, która w tu, ukrytym testamencie jest wskazywana jako Mesjasz, jest postacią syna Boga zapowiadanego w treści apokalipsy''


Andrzej Struski


,, A gdy wezwiesz jednego z nas aby poświęcił się Tobie całkowicie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie już od
 jego narodzin i sprawi że będzie wzrastać i trwać do końca.
                                          Niech tak się stanie''                                                                                               
                                                                  Jan Paweł II,,Powyżej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry I89I.
Napis jest wyrzeźbiony w szczególny sposób, wygląda to tak, jakby celowo wskazywane były wybrane litery. Tymi wybranymi literami są dwie litery S. Spróbujmy z posiadanych liczb, złożyć datę urodzenia ojca 
zapowiadanej testamentem rodziny.

(1989 r.)

 Wyrzeźbione cyfry mają specyficzny wygląd, dwie jedynki są identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma łączy napis z liczbą i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który będzie związany ze sprawą wskazywaną napisem 

„MISSION”

Prawda kluczem Zbawienia.
Zjednoczenie kluczem Odrodzenia.


Filarek stał w takiej pozycji, że znaki i napisy były odwrócone, co może świadczyć – czytaj inaczej.

Cyfry na filarku są odwrócone i posiadają nietypową formę a te na kościele jednoznacznie mówią o jakiejś dacie. W odniesieniu do wyrzeźbionej postaci, która może symbolizować rodzące się dziecko, ta data będzie miała znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. 
Odręczny rysunek księdza Sauniere przedstawia koło zodiaku i przedstawia wpisane w nie trójkąty a na obwodzie koła litery i symbole.'' 

                                                                           Andrzej Struski
   Opierając się zatem na faktach ,iż Ojciec Nasz jest Alfą i Omegą ,co znaczy ,iż bujność kreatywności ,moc inteligencji i arcydoskonałość w planowaniu przeznaczenia życia od początku Jego stworzenia , jest równa  nieskończoności. W połączeniu z jego słowem które spowodowało wszelkie istnienie ,a które zawarte w księdze Objawienia jest mocno ukryte pod postacią symboliki. Oraz czasami w których żyjemy obecnie, można by napisać cywilizacji 2.0 , w której urzeczywistniają się najbardziej niesamowite marzeniaCzy aby  jesteśmy do końca pewni przekonania co do interpretacji chociażby z księgi Objawienia , rozdziału 1 ,werseta 7 , który się przedstawia:

,,Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy którzy Go przebili(...) ''

,czy używając statystyk w erze mobilnej jak chociażby:

,,W 2018 analitycy przewidują 40 mln smartfonów w Polsce. Zaś w 2019 liczba smartfonów w Europie ma przekroczyć jej liczbę mieszkańców.''

,aby na pewno nie pozostawiamy sobie marginesu na możliwość fantazyjnego zdumienia scenariuszem za sprawą Jego tęczy wyobraźni w tworzeniu naszego życia i adekwatnego , wyjątkowo artystycznego początku jego następstw w królestwie niebieskim? Czy  sugerujemy się tylko naszą wyobraźnią i naszymi ziemskimi interpretacjami czy założeniami przez wieki?
Lecz jeśli nawet , to jak one się mają wobec związku jedności powyższego proroctwa  z poniższym zapytaniem:

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?'' 

Łk 18,8

Czyż nie zaprzeczamy Im
 (Obj 1;7 , Łk 18,8) nawzajem i analogicznie sobie  zatem ? 


  ,,Jam Alfa 1 i Omega 24 ,
   Pierwszy i Ostatni,
         Początek i Koniec.''

Obj 22;13Phi 21

,,A oto Baranek stojący na górze Syjon 
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące , mające
imię Jego 21 i imię Jego Ojca 1-21-24 wypisane na czołach.''

Obj 14:1                                                                                                                                   ,, (...) A imię jego będzie czterdzieści i cztery. ''
Alfa i Omega to o wiele więcej niż nasza cała wspólna mądrość i wyobraźnia na Ziemi , które w połączeniu z planem przeprowadzenia całej ludzkości przez dzieje i doprowadzenie jej do szczęśliwego końca naturalnie objawia fenomen finezji. Modelując więc plan od źródła Tego który w Nas żyje - Waszej prawdziwej finezji i za jej sprawą jej rzeczywisty fenomen w świecie możliwości GOFANS.
Wtedy już nie będzie to ,,gra video i wyobraźni '' - kiedy każdego duch poczuje ile ma z siebie do wylania tak długo wyczekiwanej i uciśnionej radości, a za jej mocą kreatywności w świecie  - inFinity (MY WORLD) 
Gdyż właśnie tym słowem byliśmy planowani i nim poczęci. Obrazem i podobieństwem Jego. A dla Niego nie ma nic niemożliwego. 

Mieszka w nas odpowiedzialność uwierzenia w Siebie. 
Uwierzenia w Szczęśliwe zapisane NAM zakończenie.
W JEDNOŚĆ. Na której MocY w tak dojrzałym technologicznie wieku ,będą się dziać proszę mi zaufać, cuda.

Które natchnę słowem, 
                    iż nie jesteśmy tu sami.. ;-)


      ,,A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się  wasze odkupienie.''

                  Łk 21:28            
     
                                   
Zwracając się jeszcze do ,,świadomości naukowej'' stwierdzę ,iż napisanie programu z odpowiednim kodem algorytmu prawdopodobieństwa wobec - 
Globalnych możliwości ,,drzwi otwartych'' Ecosystemu , powyższych teorii , okoliczności drobnych materiałów z internetu , oraz czasów już końcowych , a w nich następstw , które się obecnie odbywają na świecie ... 
,,Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach a na ziemi trwoga narodów bezradnych


 wobec szumów morza i jego nawałnicy ''

Łk 21:25,, (...) Zarówno zwierz polny 


, jak ptactwo powietrzne 


, a nawet ryby morskie marnieją.''

Ozeasz 4:3 ,,(...) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana,
z całą mocą (...)''

2 Tes 2:8-9cd  ...względem zapisanego ludzkości boskiego zakończenia - było by zbyt naukowe. Nie rozum , a Duch ma rozpalać.

Zatem kiedy impuls rodzi myśl... faryzeusza, fałszywego proroka czy też antychrysta w czasach tak niewyobrażalnego ucisku, ubóstwa , braku pomysłu i koncepcji na przyszłe dzieje, a w nich dokonania Prawdziwego Boskiego Odrodzenia...  jest z pełnym przekonaniem usprawiedliwiona. Gdyż wszystko co ,,nowe'' (w tych okolicznościach  zapisane i prorokowane) ,ciężkie jest do zaakceptowania poprzez dzisiejszą ludzką bojaźń spowodowaną brakiem wiary i zaufania oraz autozburzeniem dotychczasowych określonych przekonań, doktryn czy ideologii. Sama ,,niewiara'' została zaplanowana i przepowiedziana. Albowiem Olśnienia to rajskie doznania. Kluczowe w dziele. Duch zatem będzie skupiał się na czynach , których dzięki im wypełnieniu poprzez słowo będzie się miała dokonywać jasność, a wraz z nią prawda naszego istnienia. Dzięki Komu i ku Czemu - byliśmy, jesteśmy i będziemy niezwykłymi szczęściarzami... ŻYJĄC! Albowiem zapewniam , iż nieskończona liczba niepoczętych istot z utęsknieniem wyczekuję by zaznać ziemskiego uczucia -

 Szczęścia  


Pomnóżmy to szczęście -( 8:25 min - czyli  stan - 
,, Boże ,czyż nie przesadziłeś... ? '' ;-) )

na niebotyczną , niewyobrażalnie szaloną i jakiej świat nie widział skalę. Bożą skalę. Rozpoczynając ją od źródła, 
najbardziej owocodajnych 
 ,, P R O D I G I E S '' 
     GOFANS TALENTS LEAGUE  Albowiem na punkcie Ich oparcia:
,,(...) drzewo życia, 
rodzące dwanaście owoców 
 - wydające swój owoc każdego miesiąca


  ...zapniemy 


- a liście
                             

 służą  do leczenia narodów ''

Objawienia 22:2


pasy
                                   


,,Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Gwiazdy będą padać z nieba i moce zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą 


(Stworzenie całkowicie elektronicznej i najbardziej bezpiecznej waluty w pełni niezależnej od banków, rządów i państw. 


Wartość czyli pragnienia spełniania marzeń  drzewa życia (definicja MW i jej struktura ) będą  stanowić jej siłę na ziemi.
(obj 22:1) 


,,Kredyt Społeczny znaczy społeczne pieniądze -
 pieniądze wytworzone przez społeczeństwo bez zadłużenia, tworzone wraz z tworzeniem nowej produkcji i wycofywane z obiegu wraz z konsumpcją tej produkcji – zamiast istnienia kredytu bankowego, jak to ma miejsce obecnie: 
pieniądze kreowane jako dług przez prywatne banki''.

reforma, autorstwa szkockiego inżyniera 
Clifforda Hugh Douglasa


,,Młodzi, którzy mogą rozwiązać kwestię pieniędzy, zrobią więcej dla świata, niż wszyscy zawodowi żołnierze w historii.''

Henry Ford)


Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec''.

Mk 13,24-32Proroctwa
 Adama Mickiewicza

,, Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy, przepowiedział bardzo wiele rzeczy odnoszących się do przyszłości narodu słowiańskiego w ogóle a w szczególności do jego ukochanej Polski.
Oto co pisze w księgach narodu polskiego:

,,Naród polski nie umarł, ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego, do otchłani, to jest do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju i za krajem, aby widzieć cierpienia ich. A trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. I przeszło już dni dwa; jeden dzień zaszedł z pierwszym wzięciem Warszawy, a drugi dzień zaszedł z drugim wzięciem Warszawy, a trzeci dzień wnidzie ale nie zajdzie. A jako ze zmartwychwstaniem Chrystusa ustału na ziemi całej ofiary krwawe, tak ze zmartwychwstaniem narodu polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny.''

Mickiewicz spodziewał się, że powszechna polityczna wojna ludów wywoła sprawę Polski przed sąd całego świata i że to będzie ostatnia wojna toczona pomiędzy chrześcijańskimi ludami. Sądził bowiem, że skoro ludy i narody uzyskają swą wolność, powstaną w Europie jakieś Stany Zjednoczone, których zwierzchnikiem będzie Ziemski Mesjasz Narodu Polskiego. Sądził, że wówczas żadne sprawy nie będą dzieliły narodów ale wszystkie zagadnienia i trudności narodowe będzie rozwiązywało ''concilium europejskie'' rodzaj jakiejś Ligi Narodów,


w której Polska będzie odgrywać doniosłą rolę. 
W bardzo wielu proroctwach panuje mniemanie, że skoro Polska zmartwychwstanie i dojdzie do swojej potęgi - ustaną wszelkie wojny pomiędzy narodami chrześcijańskimi. Czy to nie pocieszające? 
Przewidując przyszłego Zbawcę czyli Mesjasza Polski, tak go sobie przedstawia:

,, Ten przyszły wielki człowiek, spodziewany Mesjasz narodowy, skąd przyjdzie? Poczerń go poznać?... Tyle można z pewnością przepowiedzieć, że nasz wielki przyszły człowiek, wojownik

,,Jak bohater posuwa się Pan,
i jak wojownik pobudza waleczność (...)''

Iz 42:13 


,do żadnego z dawnych nie będzie podobny. Będzie go cechowała wielka szlachetność charakteru, serdeczność i dobroduszność.
 Wyposażony będzie w moc i potęgę i stworzy silny rząd, podziwiany przez wszystkich.''

Mickiewicz święcie wierzył, że jego przepowiednie polityczne muszą się spełnić i my z nim razem wierzymy w wielką i wspaniałą przyszłość narodu polskiego.''

                                                                                                 Fragment książki
                                                         ,,PRZEPOWIEDNIE a CZASY OBECNE''

,,  Mickiewicz 
- A imię jego czterdzieści i cztery 

Pierwszy fragment:

,,Patrz! -ha! -to dziecię uszło - rośnie - to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.
Panie! czy przyjścia jego nie raczysz przyspieszyć? 
Lud mój pocieszyć?

Drugi fragment:

Któż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole.
Znałem go, - był dzieckiem - znałem
Jak urósł duszą i ciałem!
(...) I słyszę z nieba głosy jak gromy:
To namiestnik wolności na ziemi widomy! 
On to na sławie zbuduje ogromy Swego kościoła!
Nad ludy i króle podniesiony;
Na trzech stoi koronach ,  sam bez korony;
A życie jego - trud trudów,
A tytuł jego - lud ludów;
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jegO będzie czterdzieści i cztery.''
Sława! sława! sława!''


Jeden z najsłynniejszych i najbardziej tajemniczych cytatów w historii polskiej literatury. Co oznacza tajemnicze ,,40 i 4'' i jak ma się do narodzin wieszcza, których 215. rocznica mija 24  grudnia 2013.

W "Widzeniu Księdza Piotra" w "Dziadach cz. III" (jak wiadomo z lekcji polskiego pisanej przez Mickiewicza po powstaniu listopadowym w poczuciu winy wobec rodaków) Mickiewicz mówi o mającym nadejść Mesjaszu, obrońcy i wskrzesicielu narodu. Tym narodem jest oczywiście Polska. Pytanie, kto jest mesjaszem?
Pytanie, kogo w tym miejscu miał na myśli poeta, byłoby może zupełnie bezsensowne – a my późni wnukowie na zawsze skazani na dociekania i spekulacje historyków literatury, gdyby nie fakt, że dokładnie takie pytanie zadał Mickiewiczowi jeden z jego współczesnych – i uzyskał odpowiedź.
Rozmowa z Mickiewiczem
Tym współczesnym był bliski przyjaciel poety z czasów Sprawy Koła Bożego, także adherent Towiańskiego, Seweryn Goszczyński. To dzięki jego pamięci i sumienności wiemy też dokładnie, jak Mickiewicz pisał tę część dramatu:
               “Kiedym go pytał, co on w rzeczywistości rozumiał przez tę liczbę 44, odpowiedział mi opowiadając obszernie pracę swoją nad tem miejscem Dziadów. - Było to w Dreźnie. - Miał nadzwyczajne natchnienie. - Przez trzy dni nie mógł się oderwać od pisania. - Stół zasłany był czystym papierem, a on przez cały dzień leżał prawie na stole i pisał – zaledwie tyle tylko odrywał się od pracy, ile było potrzeba niekiedy zjeść cokolwiek, poczem wracał natychmiast do siebie i ciągnął dalej pracę.”  
Dalej pada już odpowiedź wprost na postawione pytanie:
                  "Kreśląc obraz proroczy tego męża Zbawcy Polski – zdawało mu się, że tym mężem on będzie. - Nie płynęło to z zarozumiałości, bo czuł cały ogrom ofiary leżący na takim człowieku – trudzie trudów. - Rysy, którymi kreśli tego męża rzucał bezwiednie, bez żadnego rozmysłu – nie zdawał sobie podczas pracy sprawy z tego obrazu i dzisiaj zdać jej nie umie. - Podobnie położył liczbę 44 – nie wiedząc, dlaczego tę liczbę, a nie inną położył – położył ją, bo mu sama nastręczyła się w chwili natchnienia, gdzie nie było miejsca dla żadnego rozumowania.”
Wydawałoby się, że skoro sam autor stwierdza, że w chwili pisania chodziło mu o siebie, sprawa powinna być prosta. Tak jednak przez długi czas nie było – sam Mickiewicz jeszcze dwa razy odnosił się do tego fragmentu (raz już jako Towiańczyk oświadczył publicznie w College de France, że profetyczny ustęp dotyczy Towiańskiego, wreszcie synowi powiedział, że cyfra czterdzieści cztery była dla niego zagadką). W kołach emigracyjnych pleniły się spekulacje co do zaszyfrowanej w liczbie 44 postaci - Mickiewicz nigdy ich nie dementował (wśród wymienianych postaci pojawiali się m.in. Adam Czartoryski, Napoleon II, Towiański, też sam Mickiewicz). Na rozwiązanie zagadki tajemniczej liczby trzeba było trochę poczekać.  
A imię jego... Adam?
Jako pierwszy zadowalającej odpowiedzi na to pytanie udzielił wybitny historyk literatury Juliusz Kleiner w 1924 r. w rozprawce “Proroctwo księdza Piotra” - odpowiedzi, dodajmy, która nigdy nie zadomowiła się w mickewiczologii, a na pewno w powszechnej świadomości Polaków. Kleiner w swojej interpretacji poszedł częściowo drogą wytyczoną już wcześniej przez Lucjana Siemieńskiego (1871), który zwracał uwagę na związki między ideą mesjańską Mickiewicza a ideami francuskiego filozofa Louis-Claude'a de Saint-Martin. 
Ale to nie od Saint-Martina wziął Mickiewicz swoje “40 i 4”. Kleiner przekonująco pokazał, że Mickiewicz w “Widzeniu Księdza Piotra” odwołał się bezpośrednio do żydowskiej Kabały, a dokładnie do gematrii, czyli nauki o liczbowej wartości liter, obecnej przede wszystkim w kabalistycznych interpretacjach Biblii. "Otóż w alfabecie hebrajskim 40 jest M, czwórką – D" - pisze Kleiner, i po dokonaniu drobnej korekty stwierdza, że Mickiewicz próbował w tym miejscu zaszyfrować imię Adam  – swoje imię.
40 i 5?
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że poeta pomylił się w rachunkach. Wyszedł z błędnego założenia, że hebrajski nigdy nie zapisuje samogłosek, policzył więc tylko spółgłoski D- 4, M-40 (DM), podczas gdy powinien jeszcze uwzględnić początkowe "alef" o wartości 1 (ADM). Gdyby tak zrobił, otrzymałby też nieco inny wynik – a my może powtarzalibyśmy dziś: "a imię jego 40 i 5".
To oczywiście nie zmieniało konkluzji Kleinera:
                  "Mesjaszem zapowiedzianym może być człowiek, nazywający się Adam. Na tej podstawie proroctwo tyczyć się może samego Mickiewicza, tembardziej że nie wybór dowolny nadał mu to imię, że urodził się 24 grudnia [tego dnia przypada Adama i Ewy – przyp. MG] – i że nazwisko jego zaczyna się literą Mesjasza."
W tym kontekście szczególnie ciekawe jest, że rewelacje Kleinera, co do sensu liczby i roli Mesjasza jakoś nie przedarły się do świadomości Polaków, którzy jeśli cytują to zdanie – to raczej bez znajomości takiej, bardzo w końcu prawdopodobnej, interpretacji. Więcej, słowa "a imię jego 40 i 4”  w zwykłym użyciu pojawiają się raczej jako symbol jakiejś tajemniczej, niejasnej przepowiedni, mistycznej tajemnicy, nierozwiązanej, ostatecznej zagadki.

Zapewne nie bezpośrednio na to pytanie szukał odpowiedzi Artur Sandauer w swojej próbie psychoanalizy Adama Mickiewicza pt. ,, Nie czy lecz po co , z matki obcej''. Sandauer idąc za ustaleniami Kleinera ( i polemizując z Konradem Górskim odrzucającym tezę tego ostatniego) twierdzi, że profetyczny ustęp ww III części Dziadów to jeden z momentów, kiedy w myśleniu Mickiewicza dokonuje się przełom. Według badacza Mickiewicz w słynnym fragmencie ,,Widzenia'' naprawdę przypisuje sobie rolę mistycznego zbawcy, a więc narodowego Mesjasza-Chrystusa.
Sandauer zauważał, że owa postać nadchodzącego Odkupiciela przerzucała pomost między judaizmem i chrystianizmem - dokonywała "rejudaizacji" chrześcijaństwa:
Dla Żydów Mesjasz należy do przyszłości, dla chrześcijan do przeszłości; pierwsi na niego czekają, dla drugich już się zjawił. Postać odkupiciela nadchodzącego oznacza zatem nawrót do koncepcji judejskiej (?) . Następuje rejudaizacja chrystianizmu (1 J 5:4-5) :
Polska to nowy Izrael (Mt 21:42-43) .'' 

http://culture.pl/pl/artykul/mickiewicz-a-imie-jego-czterdziesci-i-cztery
,,Słowo które Pan skierował do Jeremiasza:
To mówi Pan, Bóg Izraela: 
Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. Bo oto nadchodzą dni
 - wyrocznia Pana - 
w których odmienię los mojego narodu,
 Izraela i JudyAp5:5 - mówi Pan. 
Przyprowadzę ich znów ich znów do ziemi, 
jaką dałem ich przodkom, 
i wezmą ją w posiadanie.''

Jeremiasza 30:1-2źródło www.uzdrowienie.com.pl

,, Siedemdziesiąt będących po siedem wyznaczono twojemu ludowi i twemu świętemu miastu na skończenie przestępstwa , zgładzenie grzechów, oczyszczenie nieprawości, nadejście wiecznej sprawiedliwości, na zapieczętowanie* widzenia oraz proroctwa i namaszczenie Świętego świętych.''

Dn 9:24


 Sądzę ,iż pokora i skromność Jego:

Rudolf
kontakt: 
(+44) 07829 834152

 pomoże wyjaśnić powyższe* w danym dniu
26.09.2015 
 od Boga Ojca Mu dostąpione :)cd. -  ,, Polacy – jak Żydzi po narodzeniu Mesjasza – mają przyjąć Mesjasza
,który się właśnie objawia.
Można więc zadać sobie pytanie, dlaczego do dziś hasło ,, a imię jego 40 i 4'' jest raczej symbolem czegoś niejasnego, ekwiwalentem największej , mistycznej, patriotycznej, apokaliptycznej tajemnicy narodowej,dlaczego może być przechwytywane i wykorzystywane politycznie i kojarzyć się - w ramach profetycznej logiki - nawet z Powstaniem Warszawskim? Dlaczego jest tym wszystkim , tylko nie symbolem fantastycznej ( ale dla poety chyba bardzo realistycznej) wizji wspólnoty i najgłębszego związania losu Polaków i Żydów - wizji pięknej i inspirującej, w którą wierzył sam Mickiewicz? Dlaczego żydowski kontekst poezji i mesjańskiej filozofii Mickiewicza jest raczej wiedzą tajemną specjalistów niż informacją powszechną i napawającą dumą ? Dlaczego wreszcie nasz stan wiedzy o Mickiewiczu wciąż najlepiej określa formuła Jadwigi Maurer z książki ,, Z matki obcej'' : ,, Dziady' bez Kabały, mesjanizm bez Żydów , a matka obca to po grecku'' ? Dlaczego ,, imię 40 i 4'' nie stało się symbolem wielkiego polskiego poety przywołującego swoje żydowskie korzenie - znakiem wspanialej wizji polsko- żydowskiego braterstwa? To już pytania do psychoanalityka polskiej literatury. ''
Mikołaj Gliński 

,,Wówczas ukaże się Niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia
  Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana,
z całą mocą (...)''

,,Gdy zaś przyjdzie OnIz 42:1.
Duch PrawdyŁk 8:17, doprowadzi was do
całej prawdyHebr 10:26-27. Bo nie będzie mówił od siebieJr 30:21, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszyHbr 1:1-2 , i oznajmi wam rzeczy przyszłe . On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Φjciec Psalmów 8:10 
, jest mojeObj14:1.Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi. Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie MnieJ 14:29.''

J 16:13-16 


,, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto przyjmuje tego1 List Piotra 1:20
, którego Ja poślęMt 26:64 , Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.''

J 13:20Najpiękniejszym darem danym 
nam od Boga Ojca na tym świecie tuż obok talentów jest -
 wolny wybór1 Tes 5:19-22.

Najważniejszym zaś moment - gdy zrodzi On w tobie mądrość pojęcia ,w jakim celu w nim zostałeś stworzony

a więc ?


,, (...) A więc rękę mi daj.
I spotkajmy kiedyś się.
Tam, gdzie każdy sobą jest.
I zobaczysz będzie czas.
Żeby śpiewać, żeby grać.
            Za sto lat, za rok, za dzieńŁk 21:28.''

                                                        Budka Suflera
                                                                                 ,,To nie tak miało być''
                                                                                             Kłaniam się nisko Panie Krzysiu :-)
,, Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im:
 Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie:
i nie powiedzą: ,,Oto tu jest'' albo: ,,Tam''.
Oto bowiem królestwo BożeŁk 18:17 
pośród was jestŁk 18:8.''

Łk 17:20-21,, Wszystko bowiem, co z Boga 
zrodzone zwycięża świat:
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło 
świat, jest nasza wiara.


   
                                                   PHi